Minska kattens stress
11 Mar

11 Mar
0
         
  • Se till att katten har något att klösa på. Det frigör feromoner och får den att känna sig nöjd och glad
  • Se till att kattlådan är ren och tillräckligt stor – minst en och en halv gång kattens längd
  • Skapa en plats med leksaker och annat som katten kan aktivera sig med
  • Inomhuskatter kan bli uttråkade, så se till att katten kan sitta och titta ut
  • Ge beröm när den gör rätt – straffa inte katten för olyckshändelser
  • Skapa viloplatser högt upp och avskilt
  • Placera kattlådan avskilt och långt från matskålen
  • Se till att den håller vikten – överviktiga katter får svårt att röra sig och hoppa
  • Skapa en tillflyktsplats där din katt känner sig trygg
  • Om du har fler än en katt, se till att det finns tillräckligt med mat, vatten, kattlådor och trygga tillflyktsplats för var och en!

Källa: Animail.

Add comments: