Ensamheten

26 Apr
0
         

Ensamheten gör mig skör
Gör så jag faller samman
till aska
Får mig att försvinna
med vinden,
som om jag aldrig haft
någon tyngd
Sprider mig över träden
med sitt viskande enda ord…
Ensamhet

» 14 mars 2000 «