Alla människor

26 Apr
0
         

Alla människor är lika mycket värda
Oavsett kön, hudfärg,
nationalitet eller kultur
Alla människor har lika stor rätt
att leva ett liv i fred och frihet

Alla människor har lika stor rätt
att tycka och tänka hur de vill
Alla människor har lika stor rätt
att leva ett liv som ger annat än
ångest och rödgråtna ögon
En trasig själ och självmordstankar

Alla människor är födda till samma värld
Ingen av alla dessa människor
har valt att bli den de är
Ingen har valt att bli född vit eller svart
Ingen har valt att bli stor eller liten

Hade vi fått välja
hade vi nog valt att inte födas alls

» 15 oktober 1992 «