Döm aldrig

26 Apr
0
         

Döm aldrig en människa
Du har aldrig varit i henne kläder
Du vet inte vad hon bär med sig
Bagaget kan vara stort
Kanske för tungt att släpa på
Påminn aldrig en människa
om de år hon kanske förlorat
Låt henne tala
om hon känner tillit
Finns där när nålen sakta dras ut
Ta hennes försiktighet på allvar
Ge henne styrka och mod

» 16 maj 2002 «