Jag lever inte längre

26 Apr
0
         

Jag lever inte längre
jag bara är
Finns här för att
så ska det vara
Livet går sin gilla gång
generation efter
generation föds upp
Till en värld som snart
går under
Men vad tjänar det till
Att bara finnas
När man ändå inte lever
Vad går livet
egentligen ut på
Födas, finnas
och sedan bara dö…

» 9 december 1992 «