Stenen

26 Apr
0
         

Jag står där
vid din grav
Det känns konstigt att
titta på en sten
med ditt namn och
årtalen 1965 – 1992,
och veta
att under stenen ligger du…
Det är svårt
Det gör ont
Du var ju så ung
Det känns lite underligt
att säga orden:
”Jag älskar dig”
till en sten
Ta på stenen
och återigen
viska de tre ord
man inte säger
till vem som helst
… En sten…
-Kall och hård
Inte alls som du
Du var ju varm och mjuk…

» 17 december 1992 «