Mitt beroende

6 Maj
0
         

Jag är fast i ett beroende
Jag behöver det hela tiden
Abstinensen är svår
Skär i hela kroppen
Klarar mig inte utan
Mitt beroende
är din kärlek, ömhet och
din närhet
Är helt fast
Vill inte bli fri
Vill bara slippa abstinensen
när du inte är här…

» 17 januari 1999 «