Hittar de mig

30 Mar
0
         

Steg som går
Steg som stannar upp
Byter de riktning
Kommer de hit
eller fortsätter de förbi
Kan jag andas igen
Kan hjärtat fortsätta
eller ska de höra att det slår
att jag finns
att jag skakar av rädsla
Ett steg till
Konstiga ljud
Är de fler
Tar de sig in
Behöver jag gömma mig
Var ska jag gömma mig
Var är jag säker
Ser de min skräck
Känner de min ångest
Njuter de av mitt lidande
Stegen gör mig rädd
Får mig att stanna upp
Vågar inte vara själv

» 8 november 2002 «