Kvävs av ångest

30 Mar
1
         

Försöker andas
luften tar slut
en snara dras åt
hyperventilerar
Koncenterar mig på att
dra in luft i lungorna
Ångesten tar bort kunskapen
av något som görs automatiskt
Hjärtat går i 180
Kryper ihop i en hög
Krampaktigt kämpar jag
för att fortsätta andas
Ångest
Jag äts upp inifrån
Rullar ihop i en hög
Somnar av utmattning

» 2006 «