Sprängfylld

30 Mar
0
         

Sprängfylld av tankar är jag
Värme pulserar genom varje cell
Hela kroppen skriker av ångest
Går inte att få bort
Tankar små som sandkorn
blir plötsligt stora som jordklot
Tenderar att explodera
Klipp av mina känselspröt
Ta bort min tankeverksamhet
Töm min hjärna på spår
Så här kan jag inte leva
Att hela tiden undra
Vänta på nästa reaktion

» 30 juli 2002 «