Tristess

30 Mar
0
         

Smakar på ordet
Känner hur det kryper ner i halsen
Fräter och landar med en otrevlig
duns i mag-gropen
Myror i ryggraden
äter sig upp mot hjärnan
omvandlas till en massa av lik
som ruttnar bort
likt en 6 veckor gammal banan
Resterna återformas
till en aggresiv varelse
fyller hjärnan med adrenalin
för att explodera och förintas…

» April 2001 «