Hur ska jag kunna tro på dig

6 Maj
0
         

Du säger
att du älskar mig
Du säger
att jag är den finaste
Du säger
att du vill ha mig
Du säger
att du litar på mig
Hur ska jag
kunna lita på dig
När du säger ord
jag inte ens vet
vad de betyder
Hur ska jag veta
om du känner mig
När jag inte ens
känner mig själv
Hur ska jag kunna
tro på dig
När jag inte ens tror
på mig själv

» 1995 «